e-Sastera.com Blog

Masa Depan Tamadun Anda [http://esastera.blog]

A1.2. Senarai Kandungan Antologi GAKSA 2019

Antologi GAKSA 2019.

Disalin dari portal asal: DI SINI.

Antologi GAKSA 2019.
Untuk tujuan keselamatan: Kandungan senarai antologi GAKSA disiar ulang di sini.

A: ANTOLOGI PUISI

70 orang penyair. Seorang penyair sumbang 10 puisi dan RM100. Tujuh volum (Volum 4 – Volum 10). Satu volum khas tambahan sedang diusahakan (Volum 11: “Darah Tersimbah Di Christchurch”).

B = Brunei Darussalam. I = Indonesia. M = Malaysia. S = Singapura. T = Thailand.

Sila KLIK NAMA PENULIS untuk melihat set karyanya di portal “GAKSA Blog” di URL http://Gaksa.blog .

VOLUM 4: Pusaka Melayu

B – 3; I – 1; M – 5; S – 0; T – 1. Total = 10.

4.1. Adyra Az-Zahra. M. RM100. Puisi 10.
4.2. Cikseri Banang. M.  RM100. Puisi 10.
4.3. Haji Mariat bin Haji Abdullah. B. RM100. Puisi 10.
4.4. JaBiT Abdul Aziz. B. RM100. Puisi 10.
4.5. Jolatif. RM100. Puisi 10.
4.6. M.S. Rindu. M. RM100. Puisi 10. 
4.7. Muhammad Rois Rinaldi. I. Puisi 10.
4.8. Oui Sal. M. RM100. Puisi 10.
4.9. Phaosan Jehwae. T. Puisi 10.
4.10. Yajuk. M. RM100. Puisi 10.

VOLUM 5

B – 3; I – 1; M – 6; S – 0; T – 0. Total = 10.

5.1. Adi Wahab. B. RM104.65.
5.2. Ahkarim. M. RM100. Puisi 10.
5.3. Azmi Rahman. M. RM100. Puisi 10.
5.4. Citranalis. M. RM100. Puisi 10.
5.5. CT Nurza. M. RM100. Puisi 10.
5.6. Dudi Artha. I.
5.7. Hj. Kiflee Tarsad. B. 
5.8. Ibnu Din Assingkiri. M. RM100. Puisi 10.
5.9. M.S. Rindu. M. RM100. Puisi 10.
5.10. Zefri Ariff. B.

VOLUM 6

B – 2; I – 2; M – 5; S – 1; T – 0. Total = 10.

6.1. Abdullah Tahir. B. RM100. Puisi 10.
6.2. Anjung Buana. B. 
6.3. As Syramy. M. RM100. Puisi 10.
6.4. CT Nurza (2). M. RM100. Puisi 10.
6.5. Iffa Aini Abd Hamid. M. RM100. Puisi 10.
6.6. Julia Asviana. I. 
6.7. Kartini Ayu Wahyuningsih. I. 
6.8. Mokhtar Rahman. M. RM100. Puisi 10.
6.9. Rohani Din. S.
6.10. Sujata Wee. M. RM100. Puisi 10.

VOLUM 7

B – 3; I – 1; M – 6; S – 0; T – 0. Total = 10.

7.1. Dino MN. B. RM104.30.
7.2. Gabriel Kimjuan. M. 
7.3. Irwan Abu Bakar. M. RM100.
7.4. Mohd Rizon Juhari. M. 
7.5. Muhammad Iqbal Alfahri. I.
7.6. Norshamsudin Yassin. B. RM100. Puisi 10.
7.7. Pg. Hj. Shamsu bin Hj. Kadar. B. RM100. Puisi 10.
7.8. Suzana Jumadil. M. RM100. Puisi 10.
7.9. Tunza. M.
7.10. Yasin Yesyen. M.

VOLUM 8

B – 3;  I – 1; M – 5; S – 0; T – 1. Total = 9.

8.1. Adi Swara. B. 
8.2. Ilya Kablam. M.
8.3. Juilis Mokujal. M. RM100.
8.4. Khair Man. M. 
8.5. Mahroso Doloh. T. 
8.6. Noraini Omar. M.
8.7. nurFik. B. 
8.8. Rosmita S.Pd. I.
8.9. Rosnidar Ain. M.
8.10. Rufaifa Abdullah. M.

VOLUM 9

B – 1;  I – 3; M – 7; S – 0; T – 0. Total = 10.

9.1. Adyra Az-Zahra (2). M.
9.2. Che Aldo. I. 
9.3. CT Nurza. M. RM100. Puisi 10.
9.4. Jenny O. M. RM100. Puisi 10.
9.5. Mameq Mameq. M. 
9.6. Mirza Sastroatmodjo. I. 
9.7. Nor Aziah Aziz Fadzilah. M. Puisi 6.
9.8. Nordiana Ab. Jabar. M.
9.9. Nurul Huda Ismail. M.
9.10. Mukti Jayaraksa. I.

VOLUM 10

B – 0;  I – 0; M – 0; S – 0; T – 0. Total = 0.

10.1. Iffa Aini Abd Hamid
10.2. Irwan Abu Bakar.
10.3. Oui Sal.
10.4. Yusoff Abdollah.
10.5. Novia Rika. I. Puisi 10..
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.

VOLUM 11: Antologi puisi “Darah Tersimbah Di Christchurch”

JUMLAH PESERTA:
B – 3;  I – 1; M – 4; S – 0; T – 0. Total = 8.

JUMLAH PUISI: 
B – 6;  I – 1; M – 5; S – 0; T – 0. Total = 12.

11.01. Irwan Abu Bakar. 1 puisi: 11.01.
11.02. Pengiran Haji Shamsu PHK. 3 puisi: 11.02; 11.03; 11.04.
11.03. Abdullah Tahir. 2 puisi: 11.05; 11.06.
11.04. Gabriel Kimjuan. 1 puisi11.07.
11.05. Dino MN. 1 puisi: 11.08.
11.06. Ahkarim. 2 puisi: 11.09; 11.10.
11.07. Yajuk. 2 puisi: 11.11; 11.12.
11.08. Novia Rita. 1 puisi: 11.13.
11.09. Citranalis. 1 puisi: 11.14.

B: ANTOLOGI CERPEN

13 orang peserta. Setiap peserta dihadkan kepada 10 halaman buku (3000 perkataan), dengan 1, 2, atau maksimum 3 buah cerpen.

B – 2;  I – 2; M – 2; S – 3; T – 2. Total = 12.

1. Ahkarim. M. 
2. Anie Din. S. 
3. Deby Rosselinni. I. 
4. Firdaus HN. B. 
5. Irwan Abu Bakar. M. 
6. JaBiT Abdul Aziz. B. 
7. Mahroso Doloh. T. 
8. Muhammad Rois Rinaldi. I.
9. Pasidah Rahmat. S.
10. Phaosan Jehwae. T.
11. Roslie Sidik. S.
12. Zefri Ariff. B.
13. Mukti Jayaraksa. I.

DIKEMASKINIKAN:

18.04.2019 @ 6.56 PM.

TAMAT.

Admin (Dr. Irwan Abu Bakar)
Kuala Lumpur, 27.03.2019.

Dikemaskinikan pada: 27.03.2019 @ 10:50 AM.

TAMAT 2.

%d bloggers like this: