e-Sastera.com Blog

Masa Depan Tamadun Anda [http://esastera.blog]

7a. Ahli Jawatankuasa

AJK 2018/2019

Presiden: Dr. Irwan Abu Bakar. Timbalan Presiden: Citranalis.

Setiausaha: Hijasri. Penolong Setausaha: Khairuddin Abdul Hamid.

Bendahari: Muhammad bin Ali (MBA). Setiausaha Eksekutif: Wan Nur-Ilyani.

AJK: Abdul Halim Abdul Karim (Ahkarim). AJK: Puzi Hadi.

JURUAUDIT DALAM

Raafi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rosdi.

TAMAT.

%d bloggers like this: