e-Sastera.com Blog

Masa Depan Tamadun Anda [http://esastera.blog]

2b. E-Sastera.com di YouTube

Irwan Abu Bakar – Resensi di Kota Buku:

<a href=”https://www.youtube.com/embed/W8igjc1fIKk?start=2“>.

E-SASTERA di Alor Setar. Sabtu 2.03.2019.

https://www.youtube.com/watch?v=N_CATsLewk0

TITIAN SASTRA E-SASTERA – JOGJAKARTA (8-11.08.2014)

Titian Sastra E-SASTERA-Jogjakarta (8-11.08.2014) – Bahagian 2:
https://www.youtube.com/watch?v=2AGLlF-bNRI&t=8s

Titian Sastra E-SASTERA-Jogjakarta (8-11.08.2014) – Bahagian 1:

E-SASTERA di ADI TV, Indonesia

SASTRA REBOAN DAN E-SASTERA

GLP DAN KAVYA DI ADI TV, JOGJAKARTA, INDONESIA

-Bahagian I

-Bahagian 2

IRWAN ABU BAKAR – DEKLAMASI

SAJAK: Sale Di Bahagian Pakaian Wanita.

SAJAK: Sesak Di Kuala Lumpur.

HASIMAH HARUN – DEKLAMASI.

%d bloggers like this: