AJK 2018/2019;
AJK 2020/2021*

Presiden: Dr. Irwan Abu Bakar. Timbalan Presiden: Citranalis.

Setiausaha: Hijasri. Penolong Setausaha: Khairuddin Abdul Hamid.

Bendahari: Muhammad bin Ali (MBA). Setiausaha Eksekutif: Wan Nur-Ilyani.

AJK: Abdul Halim Abdul Karim (Ahkarim). AJK: Puzi Hadi.

JURUAUDIT DALAM

Raafi. Rosdi.

TAMAT.

*NOTA (27.03.2021). Akibat Covid-19, AGM 2019 tidak dapat diadakan. Di AGM 2020 yang berlangsung secara on-line pada 27.03,2021, mesyuarat telah bersetuju melantik AJK 2018/2019 untuk menguruskan E-SASTERA bagi sesi 2020/2021.